Liczba odwiedzin strony: 25391 Osób na stronie: 7
 

Głazowski Tomasz, adwokat

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 136 poz. 962 - Szczegółowe warunki przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenie Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje: §   1.  1. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), płatność do upraw roślin energetycznych przysługuje również, gdy nasiona roślin oleistych nie zostały poddane denaturacji, o której mowa w art. 25 ust. 4 tego rozporządzenia, o ile olej otrzymany z przetworzenia nasion tych roślin zostanie poddany denaturacji. 2. Denaturacji oleju, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przez wymieszanie oleju z olejem napędowym, w proporcji 2 litry oleju napędowego na 100 litrów oleju otrzymanego z przetworzenia nasion roślin oleistych. §   2.  1. O przeznaczeniu nasion roślin oleistych, o których mowa w § 1 ust. 1, wnioskodawca informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję w terminie 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia przetwarzania nasion tych roślin na olej. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, poza danymi osobowymi wnioskodawcy oraz numerem identyfikacyjnym, nadawanym w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o...
Monitor Polski 2004 Nr 49 poz. 843 - Nadanie stopnia generała brygady
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 listopada 2004 r. o nadaniu stopnia generała brygady (M.P. z dnia 25 listopada 2004 r.) nr 111-50-04 Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję Księdza Biskupa pułkownika Tadeusza PŁOSKIEGO na stopień generała brygady.
KRS 0000332432 - DR - MJ COMPANY SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DR - MJ COMPANY SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-06-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KONDRATOWICZA 25/58 03-285 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
525-245-86-81 141877892 0000332432
KRS 0000332431 - "PREMIUM GLOBAL" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PREMIUM GLOBAL" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-06-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KASPROWICZA 54/58 01-871 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000332431
KRS 0000332430 - "COFEN" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"COFEN" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-07-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LEŚNA 51 62-051 WIRY KOMORNIKI POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
777-311-83-39 301138702 0000332430
KRS 0000332429 - QUALIS DZIEDZIC TKACZYK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
QUALIS DZIEDZIC TKACZYK SP. J. SP. J. 2009-06-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MEHOFFERA 90 03-118 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000332429
KRS 0000332428 - KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. S.A. 2009-06-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SIKORSKIEGO 2-8 53- 659 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
897-175-37-69 21014388 0000332428
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Zielona Góra HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Głazowski Tomasz, adwokat
radca prawny lubuskienotariusz lubuskiekomornik lubuskieagencja / skład celny lubuskieuczelnia prawnicza lubuskieprawnik lubuskieprawnikReklama